Politica de confidentialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si Regulamentului General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), SC EUGEN TRANS SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si doar in scopurile specificate, datele personale furnizate de catre clienti. Scopul, colectarea datelor personale se face in scopul de a onora comenzile/serviciile (prin eliberarea facturilor), publicitate (campanii Google Ads, newsletter) si de a realiza unele statistici necesare dezvoltarii serviciilor oferite clientilor.

SC EUGEN TRANS SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, companii de marketing, imputerniciti ai SC EUGEN TRANS SRL ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de SC EUGEN TRANS SRL , conform conditiilor din prezenta Politica.

Toate informatiile cu caracter personal sunt colectate de catre SC EUGEN TRANS SRL numai in conditiile in care acestea au fost furnizate.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul are dreptul de acces, interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si sa solicitate stergerea acestora. Exercitarea acestor drepturi este posibila printr-o cerere scrisa, datata si semnata, trimisa la adresa sediului firmei, Blejesti, Str. Sos. Pitesti, Nr. 679, jud. Teleorman,147015 sau la adresa de e-mail dpo@eugentrans.ro

Pierderile de informatii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale server-ului care gazduieste site-ul www.eugentrans.ro sau actiunilor unor terte persoane nu sunt in responsabilitatea SC EUGEN TRANS SRL.