Transport rutier de marfuri

6 tipuri de transporturi utile

Ce înțelegem prin transport rutier? Acest serviciu reprezintă fiecare operațiune de transport, care folosește vehicule, în vederea transportării dintr-o locație în alta, atât a mărfurilor cât și a persoanelor. Astfel , aducem în discuție cele mai importante 6 tipuri de transport rutier de marfuri.

Clasificare transport rutier:

1) DUPĂ TIPUL DE TRANSPORT

Acest tip de transport de marfa se poate desfășura astfel:

  • În trafic național – transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul aceluiași stat, fără a se depăși teritoriul statului respectiv;
  • Transport rutier în trafic internațional – transport rutier care se efectuează între o localitate de plecare și o localitate de destinație, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state.

2) DUPĂ TIPUL DE MARFĂ

Transport rutier de marfuri generale

Mărfurile generale reprezintă o gamă foarte variată de bunuri și produse.
Această categorie cuprinde toate mărfurile care pot fi transportate cu un mijloc de transport de marfă standard.

Mărfurile generale pot fi transportate:

– la transport complet (FTL),
– la grupaj (LTL).

Exista mărfuri care, datorită caracteristicilor, proprietăților, dimensiunilor, volumelor sau greutății lor, nu pot fi transportate decât cu mijloace de transport specializate sau autorizate.
Acest tip de mărfuri NU sunt cuprinse în categoria de transport rutier de marfuri generale.

Transport rutier de marfuri alimentare

Dacă mărfurile alimentare prezintă un grad mai mic sau mai mare de perisabilitate, acestea trebuie să fie transportate în condiții de maximă siguranță și curățenie, cu mijloace de transport auto frigorifice dotate cu agregate de temperatură controlată.

Transportul frigorific este divizat in două mari categorii:

Transport rutier de marfuri cu autovehicul frigorific cu congelare

Atunci când se transportă alimente congelate, precum: carne congelată, pește congelat etc. la temperaturi uzuale de -18/-20 °C, este folosit transportul frigorific cu congelare.

⇒  Transport frigorific cu refrigerare

Acest tip de transport de marfuri este folosit atunci când se transportă alimente care necesită doar răcire și păstrarea unei temperaturi constante pe întreaga durată a transportului.
Exemple de alimente care sunt transportate cu transport frigorific cu refrigerare: pește proaspăt, carne proaspată, produse lactate, legume și fructe proaspete etc.

Transport rutier de marfuri periculoase ADR

Prin mărfuri periculoase ne referim la acele substanțe care, prin natura lor fizico-chimică, pot produce daune mediului înconjurator, dar și persoanelor afectate. Acestea se pot afla în stare lichidă sau solidă, iar în funcție de această caracteristică se poate opta pentru transportul lor folosind camioane ADR normale sau cisterne auto ADR.
Mărfurile considerate periculoase – conform convenției ADR – au nevoie de o atenție specială, atât la ambalarea acestora, cât și la întocmirea documentelor de transport pentru asigurarea unui maxim de siguranță și legalitate în procesul de livrare.
Şoferii de tir care transportă mărfuri periculoase trebuie să deţină un certificat ADR care completează certificatul de calificare profesională iniţială sau continuă (CPI/CPC)

Clasele de mărfuri periculoase stabilite de ADR sunt:

Clasa 1: Substanțe și obiecte explozive;
Clasa 2: Gaze;
Clasa 3: Lichide inflamabile;
Clasa 4.1: Substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive și substanțe explozive, desensibilizate solide;
Clasa 4.2: Substanțe care se aprind spontan;
Clasa 4.3: Substanțe care, la contactul cu apa, degajă gaze inflamabile;
Clasa 5.1: Substanțe comburante;
Clasa 5.2: Peroxizi organici;
Clasa 6.1: Substanțe toxice;
Clasa 6.2: Substanțe infecțioase;
Clasa 7: Substanțe radioactive;
Clasa 8: Substanțe corosive;
Clasa 9: Substanțe și obiecte periculoase diverse.

Atestatul ADR se obţine în urma unei pregătiri specifice. Obținerea acestui atestat are ca scop principal prevenirea dezastrelor care pot fi cauzate de nerespectarea normelor acordului ADR. Acestea au perioadă de valabilitate de 5 ani şi sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Interdicții pentru șoferii care transportă mărfuri periculoase ADR:

⇒Să provoace șocuri camionului în mers;
⇒Să fumeze în timpul mersului sau să aprindă un foc la oprire sau staționare, la o distanță mai mică de 50 metri de autovehicul;
⇒Să lase camionul si încărcătura nesupravegheată;
⇒Să remorcheze un vehicul rămas în pană;
⇒Să urmeze alt traseu sau să staționeze în alte locuri decât cele stabilite anterior;
⇒Să permită prezența în camion a altor persoane, cu excepția celuilalt șofer, a însoțitorilor sau a celor care incarcă/descarcă mărfurile transportate;
⇒Să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecționate în acest scop.

Transport rutier de deșeuri și gunoaie

Înțelegem prin transport deșeuri totalitatea proceselor care încep după colectarea deșeurilor și gunoaielor. Acest proces se încheie cu predarea acestora la instalațiile de reciclare, tratare și/sau eliminare a acestora.
⇒Tipuri de transport de deșeuri și gunoaie: rutier, feroviar și naval.
Pentru transportul rutier de deșeuri și gunoaie se folosesc autovehicule de colectare și transport al deșeurilor, cum sunt camioanele cu recipiente speciale care se încarcă direct sau camioanele pe care se pot monta containere de capacitate mare, deja încărcate.
Condiția impusă autovehiculelor de colectare este ca acestea să poată încărca cât mai multe deșeuri.
Câteva dintre criteriile de colectare după care se stabilește dimensiunea vehiculului de transport sunt:

– încărcătura utilă,
– distanța către stația de transfer, tratare și/sau eliminare,
– sistemul de recipiente,
– limitările sau dificultățile în traficul rutier ș.a. 

Transport agabaritic

Transportul agabaritic se folosește la transportarea mărfurilor care nu se încadrează în dimensiunile utile ale unui camion MEGA de 13,6 m x 2,45 m x 3 m sau greutatea maximă admisă pe osii.
Pentru acest tip de transport este necesară obținerea de autorizații suplimentare, necesitând în unele cazuri, escorte speciale – civile autorizate sau escorte de poliție – și studii de traseu – măsurători în curbe, treceri sub poduri – pentru transportarea în siguranță a mărfurilor.
O caracteristică importantă pentru mărfurile agabaritice este lipsa de standardizare în ceea ce privește transportul, deoarece fiecare transport necesită o planificare individuală.

Tipuri de mărfuri agabaritice :

pentru industria siderurgică;
instalații eoliene;
utilaje agricole și pentru construcții;
transport de tractoare, macarale, excavatoare, buldozere;
transport utilaj petrolier și extractiv;
transport stații de asfaltare;
pentru vehicule grele;
transport utilaj greu industrial: motoare, generatoare, etc.;
transport echipamente navale;
pentru industriile petrolieră, energetică, chimică;
transport de silozuri, cilindri, rezervoare, etc.;
transport grinzi de beton;
transporturi de hale industriale și structuri metalice;
de alte utilaje, vehicule, structuri etc.

Transport rutier de animale vii

Totalitatea proceselor care încep după încărcarea animalelor și se încheie cu predarea acestora la destinație reprezinta serviciul de transport rutier de animale vii.
Printre tipurile de animale transportate se numără: porcinele, ovinele, bovinele, păsările etc.
Mijloacele de transport utilizate, containerele şi dotările acestora trebuie construite, întreţinute şi operate astfel încât să se asigure siguranţa animalelor în timpul transportului și bineînțeles, să se evite rănirea şi suferinţa acestora. Autovehiculele trebuie să fie construite astfel încât să ofere animalelor spaţiul adecvat pentru a sta în poziţia lor naturală și suficient aer.